Elena Gheorghe – Yarnana Yarnane (versuri)

Versurile melodiei “Yarnana Yarnane”, interpretata de Elena Gheorghe

Yarnana yarnane
Inima nj-dzâtsi oh, lele
Yarnana yarnane
Yarnana more, oh, lele

Yarnana yarnane
Inima nj-dzâtsi oh, lele
Yarnana yarnane
Yarnana more, oh, lele

Lea dado vini oara
Sâ-nj mi andregū
Lea dado vini oara
Cu gionlji a meu ta s-negū

Nu plândzi tora lea dado
Sh-nu-nj dzâ tsiva
Nâ vreari mari iasti
Tu inima a mea

Yarnana yarnane
Inima nj-dzâtsi oh, lele
Yarnana yarnane
Yarnana more, oh, lele

Yarnana yarnane
Inima nj-dzâtsi oh, lele
Yarnana yarnane
Yarnana more, oh, lele

Ai more s-cântămū tora
S-gioacâ sh-featili
S-andreagâ moi perlu
Cu lilicili

Eali si s-hârseascâ
Câ nj-aflaiū tihea
Lea dado va mi ducū
La casa a mea

Yarnana yarnane
Inima nj-dzâtsi oh, lele
Yarnana yarnane
Yarnana more, oh, lele

Yarnana yarnane
Inima nj-dzâtsi oh, lele
Yarnana yarnane
Yarnana more, oh, lele

Yarnana yarnane
Inima nj-dzâtsi oh, lele
Yarnana yarnane
Yarnana more, oh, lele

Yarnana yarnane
Inima nj-dzâtsi oh, lele
Yarnana yarnane
Yarnana more, oh, lele

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here