Pindu & Cornelia Rednic – Ni-u dor di ochii a tai (versuri)

Versurile piesei „Ni-u dor di ochii a tai”, interpretata de Pindu & Cornelia Rednic

 

Njiu doru di oclji a tãi, ca doauã steali
Sh’di budzãli aroshi ca di njiari

‘Njiu doru di dzua atsea mshatã di vearã
Cãndu io ti vidzuiu ti prota oarã

Naima multu ‘nji’easti doru di vrearea a noastã
Albã shi mshatã ca una nveastã

Cari s’u aflã s’u pitreacã napoi la mini
Cã nu ‘njiu ghini sh’mintea ‘a’nji zurliseascã

Lutseafirlu pi tseru anghiliceashti
Sh’suflitlu di dorlu a tãu ãnji si tucheashti

Voiu s’ti vedu cathi dzuã, cathi minutã
S’armänji daima ninga mini dultsea a mea vrutã

Bana a mea giumitati easti la tini
Sh’cathi dzua voiu sa shtiu ca eshtsa ghini

‘Njiu doru ta s’hii aua s’ti ljiau di mãnã
S’armãnji daima ninga mini dultsea a mea dzanã

Traducere in limba română:

Mi-e dor de ochii tăi ca două stele
Și de buzele tale roșii, ca de miere

Mi-e dor de ziua aceea frumoasă de vară
Când te-am văzut prima dată

Cel mai mult îmi este dor de iubirea noastră
Albă și frumoasă ca o nevastă

Care o va afla, s-o trimită înapoi la mine
Că nu mi-e bine și mintea îmi va înebuni

Luceafărul pe cer strălucește
Și sufletul, de dorul tău, mi se topește

Vreau să te văd în fiecare zi, în fiecare minut
Să rămâi mereu lângă mine, dulcea mea iubită

Viața mea jumătate este la tine
Și în fiecare zi vreau să știu că ești bine

Mi-e dor să fii aici, să te iau de mână
Să rămâi lângă mine, dulcea mea zână

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here