Theo Rose x Pindu – Lele Dorule (versuri)

Versurile piesei “Lele Dorule”, interpretata de Theo Rose x Pindu

 

Lele, dorule, jăratec inima are
Când mă cuprinzi foc în mine aprinzi
Lele, dorule, ține dragostea mai bine
Că nu mă las, nu mă las de tine

Lună mare, spune, unde mi-e iubitu-n lume
De ce nu-l găsesc, că de dor albesc
Tu lumină bună, trimite o rază să spună
Să vina de grabă, cât mai sunt întreagă

Să se-audă pân’ la soare
Omu’, de iubire, moare
Așa aș muri și eu fără omu’ meu
Să se-audă pân’ la soare
Omu’, de iubire, moare
Așa aș muri și eu fără omu’ meu

Lele, dorule, jăratec inima are
Când mă cuprinzi foc în mine aprinzi
Lele, dorule, ține dragostea mai bine
Că nu mă las, nu mă las de tine

Luna a mea msheatâ
Shtii ca inima nji’u am datâ
Inima nji’u am datâ mash la una feată

Hrisusiti zboari
Va li ascultu cafi searâ
Cându u astrângu di mânâ pi a mea dultsi dzână

Voi s’avdă ma nclo di soari
Omlu fârâ vreari, moari
Bana nu easti tsiva fârâ vruta a mea

Lele, dorlu a meu, nu shtii cât easti di mari
El dipriună suschiră sub lună
Lele, dorlu a meu jar tu inimâ’i tindi
Vruta sh’pisti noi, tserlu steali aprindi

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here